Hugo de Jonge: de brokkenpiloot van dit kabinet?

24 juni 2020

 

 

 

 

Hugo de Jonge: de brokkenpiloot van dit kabinet?

Door Hans van Tellingen (*)

Minister en vicepremier Hugo de Jonge heeft toegestaan dat er veel brokken zijn gemaakt in de verpleeghuizen. Tevens heeft hij al zijn hoop gevestigd op een vaccin. Een vaccin dat er misschien ooit komt, maar het zou ook kunnen van niet. Verder is hij architect van de spoedwet, de zogenaamde ‘anderhalvemeterwet’. Zodat hij volgens sommigen misschien wel ‘Noord-Koreaatje’ aan het spelen is. En ook nog valt zijn toon van spreken op. Hij praat tegen ons alsof we kleuters zijn. En geen volwassenen. Nou, misschien dat dat bij sommigen werkt. Maar bij mij niet. Het wekt wrevel op. Op zich niet van groot belang als het een onbelangrijk onderwerp betreft. Maar dat is het wél. Er zijn aan de ene kant veel mensen -onnodig?- overleden. En aan de andere kant zit de maatschappij nog grotendeels op slot. Met veel nakende faillissementen tot gevolg. Er lijkt soms sprake van een sfeer van angst, die wat doet denken aan de DDR. China. Of Noord-Korea.

Geen complot

Zo. Ik heb gezegd. Maar ik ga het meteen al nuanceren. Want ik ben niet de enige die kritisch is. Sterker nog: de kritiek zwelt aan tot zeer grote proporties. Maar waar sommigen zich verliezen in allerlei dubieuze complottheorieën en vervallen in 5G-fantasme, ‘Soros’, ‘Bill Gates’ en vaccinatievrees, wil ik het slechts hebben over de inhoud. En zijn functioneren. Ik heb namelijk niets met complotdenkers. Het is geen complot. Maar er is wél sprake van slecht beleid. En in combinatie met het onvermogen om fouten toe te geven, ontstaat een vervelende situatie. Zeker als de persoon in kwestie de architect is van de nogal totalitaire spoedwet. En hij ook nog eens vastzit in de tunnelvisie van dat er perse een ‘vaccin’ moet komen voordat er überhaupt maar gedacht kan worden om afscheid te nemen van de anderhalve meter als maatstaf.

Maar geef die fouten wél toe en creëer géén politiestaat

Nu is het logisch, gezien de situatie en de totale paniek in de samenleving en bij regering, dat er fouten zijn gemaakt. Maar geef deze dan toe. In plaats van in de ontkenning te schieten. En zet ‘m dan ook niet meteen daarna in de hoogste versnelling om van Nederland een politiestaat te maken. Als een vlucht naar voren. Die potsierlijke spoedwet gaat alle perken te buiten.

De komende weken en maanden zal het ook bij het grote publiek duidelijk worden hoe de gekozen koers tot veel onnodige overlijdens én tot onnodige economische gevolgschade heeft geleid. Ben ik te kritisch? Ouwehoer ik uit mijn nek? Dacht het niet. RIVM, en in het kielzog daarvan kabinet en OMT, lopen vanaf januari steeds maanden achter op de feiten. Daarbij werd door RIVM in februari nog vrolijk gemeld dat dat virus hier niet (serieus) zou toeslaan.

Klopt dit allemaal? Ja, dus. Lees het bijvoorbeeld hier (een opsomming van Elsevier Magazine van afgelopen maart): https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/03/tijdlijn-coronacrisis-in-tweets-rivm-743404/

En onlangs berichtte het NRC hiermee. Een ‘longread’ van dag tot dag: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/hoe-nederland-reageerde-op-het-nieuwe-virus-uit-china-van-niks-aan-de-hand-tot-blinde-paniek-a4003075. Met onder andere aandacht voor de grove fouten, met veel extra overlijdens tot gevolg, in de verpleeghuizen. De geest is uit de fles. ‘Main Stream Media’ berichten erover. Het valt niet meer te ontkennen dat er veel fouten zijn gemaakt. En dat RIVM, OMT en regering maanden achter lopen op de feiten.

En is dat virus nog wel gevaarlijk?

Deze Israëlische wetenschapper en Nobelprijswinnaar betoogt dat het nut van een lockdown überhaupt twijfelachtig is (https://townhall.com/columnists/marinamedvin/2020/04/15/israeli-professor-shows-virus-follows-fixed-pattern-n2566915). Overal toont het virus namelijk hetzelfde patroon na de eerste besmetting: eerst langzame verspreiding, dan een exponentiële versnelling en daarna een afvlakking. Met af en toe nog een lichte opflakkering. Ook zonder lockdown zou het virus zich op dezelfde wijze hebben ontwikkeld. Een tweede golf is uiterst onwaarschijnlijk. En als deze toch komt, moeten we dat virus isoleren op de plekken waar er een lokale uitbraak is. En moet niet het hele land opnieuw op slot gegooid worden.

Weet verder dat op de dag van de lockdown, 15 maart (volgens eigen RIVM-cijfers), de Ro al onder de 1 lag in Nederland. Het virus was al aan het doven. En verder kun je eigenlijk gewoon buiten zijn. Zonder anderhalve meter afstand. Dan is dat virus niet overdraagbaar. Dat toont Maurice de Hond (een betere rekenaar dan de gemiddelde viroloog) telkenmale weer aan. Zijn boodschap: kijk uit met slecht geventileerde ruimten. Zoals slachthuizen. Zorg voor meer ventilatie binnen en dat virus zal zich bijna niet meer kunnen verspreiden.

Verder is het virus lang niet zo dodelijk als menigeen denkt. Zelfs RIVM geeft nu toe (Tweede Kamerpresentatie van Jaap van Dissel van 4 juni) dat het sterftepercentage van COVID-19 minder dan 0,2% is. 98% wordt niet ziek of niet levensbedreigend ziek. 2% gaat naar het ziekenhuis. En 0,35% belandt op de IC (waarvan ongeveer de helft van de patiënten het leven laat). Maar goed, die 0,2% is vergelijkbaar met een zware griepvariant. En na een periode van oversterfte in maart en april, zal de huidige periode van ondersterfte zich voortzetten. Zodat zal blijken dat er in 2020 niet of nauwelijks meer (of zelfs minder) mensen zijn overleden dan in andere jaren. Geen misverstanden. Ook ik hoor niet graag bij die 0,2%. En ik kende ook mensen die zijn overleden aan het virus (of zwaar ziek zijn geworden -ook een goede vriend van me, al is hij gelukkig hersteld-). Ik onderschat dat virus niet als je tot de 2% behoort dat er serieus ziek van wordt. En zo’n dubbele longontsteking is uitermate vreselijk en kan lijden tot een extreem nare dood. Inderdaad, wat dat betreft zwaarder dan een griep (voor sommigen onder ons).

Maar toch zou de conclusie dienen te luiden (al wil Van Dissel er zelf nog niet aan): open de samenleving. Stop met de anderhalve meter als maatstaf. De gevolgen zijn nog erger dan dat wat je bestrijdt.

Niet de lockdown vernietigt de maatschappij, maar de trage versoepelingen doen dat wel

Het is niet een maand (of desnoods twee maanden) ‘lockdown’ die onze samenleving vernietigt. Het is het feit dat er nu nog steeds lange tijd beperkende maatregelen zijn die die vernietiging alsnog bewerkstelligen (lees ook: https://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/hans-van-tellingen-essentiele-beroep-ondernemer-coronatijd~2187667). Terwijl we eigenlijk gewoon 'open' kunnen. Zeker 'buiten'.

En stop dus de spoedwet: de ‘anderhalvemeterwet’.

Want het is helder. Een anderhalvemetersamenleving is niet normaal. Het druist in tegen de menselijke aard. Daarbij is een anderhalvemetersamenleving zelfs ongrondwettelijk, vindt ook de Raad van State, adviesorgaan van de regering en de hoogste rechtsprekende instantie (https://www.raadvanstate.nl/@121182/voorlichting-genomen-crisismaatregelen/). Ik citeer:  De noodverordeningen kunnen geen basis bieden voor een verbod op samenkomsten in de strikte privésfeer”. En dat houdt in dat boetes -in combinatie met een strafblad- niet zullen standhouden in de rechtszaal. Dat leidt tot Orwelliaanse effecten. Zoals het verbod op samenscholing (buitenshuis, maar ook binnenshuis, wat een aantasting van de grondrechten inhoudt) en –in feite– het verbod op demonstraties. Omdat dan de anderhalve meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

En terug naar minister Hugo de Jonge

En onze minister Hugo de Jonge dan? Moet hij weg? Nou, dat zeg ik niet. Vooralsnog lijkt het kabinet met één mond te spreken. En lijkt er ook steun in de Tweede Kamer te zijn voor het beleid. Alhoewel Gert-Jan Segers van coalitiepartner Christen Unie sinds kort óók kritisch is (https://www.trouw.nl/politiek/christenunie-stemt-niet-in-met-coronawet-als-die-niet-deugt~b2d79cce/). Maar de reden waarom de heer De Jonge mijns inziens zeer kritisch bejegend mag worden, is dat hij de architect van de spoedwet is. En dat hij wel heel enthousiast een ietwat totalitaire wet lijkt te verdedigen. Daarbij is er geen sprake van spijtbetuiging voor de gemaakte fouten in de verpleeghuizen. En is de toonzetting naar de Nederlanders toe er een van een zeker dedain. Stop bijvoorbeeld alstublieft met dat kinderlijke toontje. En daarbij is het verleden van de heer De Jonge als wethouder in Rotterdam, in 2016, er ook een van een ‘wat al te enthousiast losjes omgaan met grondrechten’, zoals het verplichten van anticonceptie aan ‘zwakkeren in de samenleving’ (https://joop.bnnvara.nl/nieuws/cda-wethouder-verplichte-anticonceptie-kwetsbare-ouders). De schijn heeft de heer De Jonge tegen zich.

Maar dat kan wat mij betreft teniet worden gedaan door het tonen van enige deemoed over wat er in de verpleeghuizen is gebeurd. Dat kan teniet worden gedaan als de spoedwet definitief van tafel wordt geveegd. Dat kan teniet worden gedaan als de anderhalve meter als maatstaf (in ieder geval ‘buiten’, op terrassen, in het park en dus ook bij demonstraties die gewoon mogen plaatsvinden, ongeacht het onderwerp) wordt opgeheven.

Dit is dus een oproep aan de heer De Jonge. En ook aan het voltallige kabinet. Stop het tamelijk totalitaire denken. En wees soepel voor (in ieder geval) alle buitenactiviteiten. Die anderhalve meter gaat ‘m niet worden. Nooit niet. En als dat (werkende en veilige) vaccin er toch komt? Dan ben ik vóór! En stel ik mijn arm beschikbaar voor de vaccinatie.

___________________________________________

*)       Hans van Tellingen is Geograaf en Regioloog en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen.

Deel deze pagina

Nieuwste artikelen

Experience en beleving in de winkel: top of flop?

Bron: RetailTrends Vers blog: ‘Uiteindelijk vormen service…

24 september 2023 lees verder

Red de mkb’ers en retailers van faillissement

Bron: OpinieZ Dus daarom hier mijn plan om veel…

11 september 2023 lees verder

Financiering van retail anno 2023: ‘Wees niet pessimistisch'

Bron: De Ondernemer Het is waar dat hoge…

10 september 2023 lees verder

In het nieuws