Open brief aan onze koning: is het tijd om de coronamaatregelen te bekritiseren?

17 mei 2021

De Koning en Koningin in 2014 in Amstelveen, eigen foto

 

Open brief aan onze koning: is het tijd om de coronamaatregelen te bekritiseren?

‘Niet normaal maken wat niet normaal is’

 

Door Hans van Tellingen (*)

 

Deze brief is eerder gepubliceerd, op 6 mei 2021, op de site van OpinieZ.

 

Majesteit,

U en ik zijn leeftijdsgenoten. Wij schelen vier maanden. Wij zijn als het ware samen opgegroeid in dit mooie land. We hadden bij wijze van spreken bij elkaar in de klas kunnen zitten. Graag schrijf ik u daarom deze brief. Een hoopgevende brief. Een optimistische brief. Een brief die ons land verlichting biedt. Naar ik hoop althans. Want het land moet bevrijd worden van disproportionele coronamaatregelen. Er is gesold met burgerrechten. Het beleid lijkt gebaseerd op wankele aannames. En deze hebben grote, negatieve consequenties gehad voor mens, maatschappij en samenleving. En ik vind dat u moet weten hoe ik in deze discussie sta. Ik vermoed namelijk dat uw standpunten wel eens grotendeels overeen zouden kunnen komen met de mijne.

Het is waar dat u zich als koning verre dient te houden van politieke uitspraken. Maar misschien zou u voor één keer een uitzondering kunnen maken. Door u eenmalig uit te spreken. Omdat u dat misschien van het hart moet. Omdat u dat misschien wel wil. Omdat u het van groot belang vindt. Voor uzelf. Voor uw gezin. En voor het gehele vaderland.

De directe aanleiding voor deze brief is dat velen van ons toch uw verjaardag gevierd hebben op 27 april. In de buitenlucht. Met prachtig weer. Dat deed mij in ieder geval deugd. En u misschien ook wel. En of men nu echt uw verjaardag heeft gevierd of dat men eigenlijk gewoon onder de mensen wilde zijn: het doet er niet toe. Maar dat er -met name- veel jeugdigen de parken ingingen was in ieder geval hartverwarmend. Vind ik althans. En u misschien ook wel. U bent namelijk vader van drie tieners. En tieners moeten de hort op. Dat kan niet anders. Zij hebben contact met andere tieners en twintigers nodig. Dat is de natuur. Dat zit in ons DNA. Het is de ultieme vorm van menselijk samenzijn. Het is bijkans een soort prelude op de toekomstige voortplanting. Het is de essentie van het voortbestaan van de mensheid.

Vorig jaar had u het al over ‘niet normaal maken wat niet normaal is’. Daar is destijds veel om te doen geweest. En ik vermoed dat u nog steeds achter die uitspraak staat. Ik heb dan ook kunnen zien dat u uw eigen stille protest voerde. Door op de foto te gaan met uw favoriete Griekse restauranthouder. Door in oktober daarna nóg een vakantie te plannen naar uw huis in Griekenland. En door af en toe een opmerking te maken die u als het ware ontglipte. Zo riep u “Fake News!”, bij opmerkingen van journalisten over de anderhalve metermaatregel.

Terug naar Koningsdag. Wat schetst mijn verbazing? Vele tieners en twintigers werden het park op overdreven en proactieve wijze uitgebonjourd. Het lijkt er op dat sommige agenten hun boekje te buiten zijn gegaan. Met of zonder zogenaamde ‘context’: ongewapende en vreedzame mensen mogen niet geslagen worden met wapenstokken. Dat is mijn heilige overtuiging.

Dat is voor mij dan ook de druppel geweest om deze brief aan u te schrijven. De overheid is er voor de burger. Dat geldt voor ambtenaren. Dat geldt voor bewindvoerders. En dat geldt dus ook voor degenen met een geweldsmonopolie, de agenten dus. De overheid mag en kan zich niet tegen de burger keren.

En hoewel ik overtuigd ben van alle goede bedoelingen omtrent het coronabeleid, denk ik wél dat de coronamaatregelen hebben geleid tot bijna een mensvijandig beleid. Dat moet anders. En ik ga u vertellen hoe het volgens mij beter kan.

Ik heb respect voor ons eigen instituut RIVM, de inbreng van het OMT en de vertaalslag van de adviezen door ons kabinet. Maar ik bespeur dat internationale epidemiologische experts van de zogenaamde Great Barrington Declaration, afkomstig van Stanford, Harvard en Oxford University, er heel anders over denken dan de leden van het OMT. Ook in Nederland zijn de denkbeelden van deze Barrington-epidemiologen niet onopgemerkt voorbij gegaan. En deze worden breed gedeeld of dienen als inspiratie voor veel Nederlandse artsen én een fors aantal Nederlandse publicisten. Zoals deze publicist en ook ikzelf.

Wat mij verbaast is dat velen onder ons denken dat medici, virologen, epidemiologen, immunologen en RIVM’ers/OMT’ers dé experts zijn in lockdowns. Maar zijn zij dat wel? Het is nooit eerder gebeurd dat gezonde mensen worden opgesloten. Er is mij ter ore gekomen dat lockdowns misschien geen positieve effecten hebben, maar louter negatieve. Veel Amerikaanse staten hebben de maatregelen dan ook beëindigd. En het gevolg lijkt te zijn dat het virus daar sterk in kracht afneemt.

Misschien is het zo dat er ook al medicijnen zijn die werken. Het bewijs is zelfs overweldigend hiervoor. Ook kunnen binnenruimten beter geventileerd worden. Moeten wij voorzichtig zijn met ouderen en die juist heel goed beschermen. En misschien moeten wij, zeker bij mooi weer, juist vaker naar buiten gaan. In plaats van dat wij binnen blijven zitten. Binnen zitten doen mensen maar als zij ziek zijn. Buiten wordt weerstand opgebouwd. Het zijn grootmoeders wijsheden die volgens mij nog steeds gelden. De maatschappij kan veel meer open dan menigeen denkt. En het effect zou wel eens heilzaam kunnen zijn.

Verder denk ik dat de avondklok niet zo’n goed idee was. En ben ik van mening dat de spoedwet moet worden opgeheven. Tevens zal het demonstratierecht weer moeten worden omarmd. En ook zal de politie weer onze beste vriend moeten worden. Is mijn bescheiden mening althans.

Verder heb ik bij testbewijzen en vaccinatiepaspoorten mijn bedenkingen. Beiden zijn wellicht ongewenst. Als iemand ziek is blijft deze persoon maar thuis, maar voor de rest kunnen de mensen de deur uit. Moeten misschien wel de deur uit zelfs. We moeten geen samenleving van eersterangs- en tweederangsburgers willen creëren. Iedereen moet toegang krijgen tot alles. Dat is een principiële kwestie. Maar ook een praktische. Er is geen commerciële instelling die kan overleven als grote delen van de maatschappij geen toegang meer kunnen krijgen. Nogmaals: de overheid is er voor de burgers. En de overheid mag zich niet tegen de burgers keren.

Hoe naar ook voor de getroffenen van het virus, de maatschappij moet van het slot. Het kan niet anders.

En over vaccineren nog het volgende. Dat moeten mensen vooral doen als ze dat willen. Vaccineren lijkt bijzonder effectief te zijn. Maar het gaat mij om het zelfbeschikkingsrecht en eventuele vaccinatiepaspoorten die NIET wenselijk zijn. Het is de vraag of het vaccineren van jongere mensen nodig is. Tenzij zo iemand in de medische zorg werkt of aan onderliggende ziekten of aan obesitas lijdt. Maar breng het in alle gevallen niet als een verplichting. Het blijft de afweging van elk individueel mens om het wel of niet te doen.

Alleen mensen die ziek zijn, lijken besmettelijk te zijn. Als iemand niet ziek is moet deze persoon juist de deur uit. Vind ik. Om hem of haar te sterken tegen eventuele virussen. En inderdaad om 'lol' te hebben en mens te zijn. De angst voor de dood heeft velen aangezet tot 'niet meer durven leven'. De enige wijze waarop we snel uit deze ellende van coronamaatregelen komen is niet zozeer ons blijven wentelen in die maatregelen, maar eerder om ons vrij te vechten hieruit door ons erover uit te spreken.

Ik verzoek u dus om nog een keer uw milde kritiek op het coronabeleid tentoon te spreiden. En om uw stem te laten horen als u wetten dient te ondertekenen, zoals voorheen de spoedwet, die tegen de grondrechten van de burgers ingaan. Teken dan bijvoorbeeld wel, maar ‘onder protest’. En misschien kunt u ook het land toespreken over onderwerpen die u van het hart moeten. Zoals uw mening om zo snel mogelijk weer ‘terug naar normaal’ te kunnen en moeten gaan. Alles wat binnen de lijntjes van het staatsrecht valt in ieder geval. Probeer daarbinnen de krappe ruimte die u hebt ten volle te benutten.

En die zogenaamde Great Reset van de heer Schwab? Die komt er niet. Zolang wij als burgers blijven zeggen dat wij het niet willen, gaat het ook niet gebeuren. Blijf optimistisch en consumeer. Dat is mijn boodschap. We zijn allemaal eigenaar van onze eigen gedachten, van de spulletjes die wij kopen en de consumpties die wij nuttigen in de horeca. Ga de straat op, neem een drankje en koop uw spullen. Het is eigenlijk vrij simpel. Ik ben dan ook benieuwd naar uw mening hieromtrent. Ik vermoed dat wij elkaar redelijk de hand kunnen schudden hierin.

Ik wil dan ook graag met het volgende eindigen: ‘Vier het leven. Vier het bestaan. Vier het samenzijn met andere mensen’. Want dat is hoe menselijk gedrag gedefinieerd wordt. Een lockdown is tegennatuurlijk. En dat besef zal neerdalen op de meesten van ons. Sneller dan menigeen denkt. Want u zei het al eerder: ‘We moeten niet normaal maken wat niet normaal is’. Ik vermoed dat u heel erg gezelligheid en menselijke warmte houdt. Net als ik. En misschien is het tijd om tegen onrecht in de maatschappij op te staan en ons af te vragen of een ander beleid misschien tot betere resultaten zal leiden.  

______________________________________________

*)       Hans van Tellingen is sociaal-geograaf en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in De Ondernemer, in EW (Elsevier Weekblad), Retailtrends, Emerce, Stadszaken, OpinieZ en anderen.

 

Deel deze pagina

Nieuwste artikelen

Experience en beleving in de winkel: top of flop?

Bron: RetailTrends Vers blog: ‘Uiteindelijk vormen service…

24 september 2023 lees verder

Red de mkb’ers en retailers van faillissement

Bron: OpinieZ Dus daarom hier mijn plan om veel…

11 september 2023 lees verder

Financiering van retail anno 2023: ‘Wees niet pessimistisch'

Bron: De Ondernemer Het is waar dat hoge…

10 september 2023 lees verder

In het nieuws