Top 16 van feiten over covid die de media niet melden

28 juli 2021

Top 16 van feiten over covid die de media niet melden

De media hebben de sleutel in handen voor het einde van de crisis

 

Door Hans van Tellingen (*)

 

Waarom sijpelen de feiten over covid maar langzaam door in de reguliere media? Waarom laten de media vaak maar één kant van het verhaal zien? En worden met name mensen uitgenodigd aan de praattafels die vinden dat het beleid nog veel strenger kan? Zoals bijvoorbeeld de volledig van de realiteit losgerukte ‘zero covids’ van het zogenaamde red team? En waarom worden mensen die wél kritisch zijn op de maatregelen geridiculiseerd? En als blijkt dat deze mensen, zoals Maurice de Hond over ventilatie, tóch gelijk hebben: waarom krijgen die mensen dan geen credits? En gaan anderen er met de wijsheid vandoor?

En vooruit, zelf ben ik een aantal keer aangeschoven bij de reguliere media, op NPO Radio1, op BNR en op televisie bij NPO1 en EenVandaag. Maar dat is niet genoeg. Feit blijft dat een tegengeluid, een geluid dat juist op de pure feiten is gebaseerd, dun gezaaid is bij onze reguliere media. Jammer. Nederland had allang open gekund. En de polarisatie tussen de mensen onderling had niet aangewakkerd, maar juist ontmoedigd kunnen worden.

Het is tijd voor een ommezwaai bij de media

Dus hier volgt de top 16 van feiten over covid die de reguliere media ons niet, of slechts in geringe mate, hebben verteld. Zestien, omdat het land sinds zestien maanden (deels) op slot zit. En het had ook gerust een top 100 kunnen zijn. De lijst is niet uitputtend.

1. IFR

De IFR, de Infection Fatality Rate (oftewel het sterftepercentage) is 0,15%. En geen 3,4% zoals men ons in maart 2020 nog probeerde voor te houden. 0,15% (**) is vergelijkbaar met een stevige griep. 99,85% van de geïnfecteerden overleeft. Op dit moment lijkt de IFR, met de minder schadelijke Deltavariant, zelfs zo’n 0,02% te zijn, vergelijkbaar met een stevige verkoudheid. Elke virusmutatie wordt immers milder. Groepsimmuniteit is ook nabij of zelfs al bereikt. En ook de vaccins hebben ouderen geholpen om beter bestand te zijn tegen het virus. Dat die Deltavariant een tandeloze tijger is, weet eenieder die een beetje oplet. Want de ziekenhuisopnamen en sterfgevallen stijgen nauwelijks mee bij meer ‘positieve testen’.

2. Lockdowns werken niet

Lockdowns hebben vrijwel geen positieve effecten. Maar wel veel negatieve. ‘Besmettingen’ worden nauwelijks voorkomen. Maar de negatieve effecten zijn veel groter. Denk aan overlijdens aan andere oorzaken, zoals kanker, die door de lockdown onder de radar zijn gebleven. Denk aan kinderen die niet naar school mogen. Het midden- en kleinbedrijf dat kapot gaat. En de onderlinge achterdocht die de eenheid in de maatschappij ondermijnt. Lees hier 35 studies die aantonen dat lockdowns niet werken. Of bestudeer het onderzoek van onze bloedeigen Nederlandse ambtenaren, die onze bewindvoerders hebben meegedeeld dat er ‘slechts’ 100.000 levensjaren worden bespaard met lockdowns, maar dat als gevolg daarvan er 620.000 levensjaren verloren gaan. Voorwaar: lockdowns zijn een slecht idee en kosten levens in plaats van dat zij levens redden. Het feit dat alleen BNR als regulier medium hier melding van heeft gemaakt, is dan ook zeer verwonderlijk.

En verder is het helder dat de zogenaamde 'preventieparadox' ook niet bestaat. Want als lockdowns niet werken, zijn zij ook niet preventief. Per definitie niet. 

3. Als de maatschappij opent, neemt het virus in kracht af

Florida ging open in september 2020. Nog voordat er vaccins waren. Het virus nam fors af in kracht (***). Texas ging daarna ook open. Net als tientallen andere Amerikaanse staten. En de ‘besmettingen’ namen af. Het Verenigd Koninkrijk ging open op 19 juli jl. En het virus neemt nu al fors af in kracht.

4. PCR: positieve testen zijn geen besmettingen

Grondslag voor de lockdowns wordt gevormd door de stijging van de aantallen ‘besmettingen’. Maar ‘besmettingen’ is niet het juiste woord. Het dient ‘positieve testen’ te zijn. De hoeveelheid ‘vals positieven’ is hoog en wordt door sommigen geschat op 50 tot wel 90%. De uitvinder van de pcr-test zei overigens ooit zelf dat de test ongeschikt is voor een diagnose. En de WHO komt tot de conclusie dat pcr-testen voor asymptomatische mensen niet wenselijk zijn.

5. De epidemie is voorbij

Sinds mei 2020 al. Dat heeft Van Dissel gezegd. Het gaat uiteindelijk om de ziekenhuisbezetting, de IC-opnamen en de sterfgevallen. En deze waren van oktober 2020 tot en met februari 2021 redelijk hoog, maar niet uitzonderlijk. Daarna nam de bezetting sterk af.

6. Ventilatie en thuisblijven bij symptomen helpen wél

Asymptomatische mensen kunnen het virus niet (of vrijwel niet) verspreiden, daarom is thuis blijven bij symptomen wél een goede maatregel. En ventilatie helpt echt. Zet een raampje open. En installeer goede ventilatiesystemen in binnenruimten. Naar buiten gaan is het beste wat er is voor de mens. Met juist vrijwel geen kans op besmettingen. Die besmettingen vinden meestal thuis plaats. Alle andere maatregelen hebben verder geen zin. Behalve misschien het verbieden van superspread events waar veel mensen (binnen) samen komen. Maar ook hiervoor, en zeker met de uiterst milde Deltavariant die nu dominant is, geldt dat dit niet meer opgaat. Omdat de groepsimmuniteit eigenlijk al is bereikt. Veel mensen hebben het virus al gehad of zijn voor een groot deel gevaccineerd. Zeker de risicogroepen.

7. Laat de jeugd feestvieren

Voor de jeugd is het virus vrijwel geheel onschadelijk. Laat de jeugd zoveel mogelijk jeugd zijn door hen met elkaar te laten vertoeven. De jeugd is anderhalf jaar van hun leven ontzegd. Laat de jeugd leven. Als dát niet kan is er iets grondigs mis in de samenleving.

8. Long covid wordt zwaar overdreven

Nu nog maar weinig mensen sterven aan covid, wordt ‘long covid’ steeds meer een issue. Maar wat blijkt? Long covid bestaat niet of nauwelijks. Alle studies over long covid zijn gebaseerd op mensen die zeggen het te hebben. Dan kom je op heel hoge percentages van mensen met langdurige klachten. Dus: ‘van de 400 mensen die zeggen long covid te hebben geven er 360 aan er na een tijdje nog steeds last van te hebben, dus 90%’. Dat niveau. Het werkelijke percentage dat lijdt aan long covid is circa 1%, zoals bij elk ander virus.

9. Miljoenen mensen demonstreren tegen de covidmaatregelen

En geen honderden of enkele duizenden, zoals de reguliere media ons willen doen laten geloven. Met name in het VK, Frankrijk en Italië was de opkomst hoog.

10. Is de politie wel professioneel?

Twijfels zijn er over het handelen van de politie. Dit geschrift doet letterlijk een boekje open over het handelen van de politie en ME aan de hand van getuigenverhoren van 80 politieambtenaren. Politie en de burgemeesters van Amsterdam en Den Haag moeten zich achter de oren krabben of er niet veel te hardhandig is opgetreden.

11. Wuhanlab

Dat het virus uit het laboratorium kon zijn ontsnapt was voor velen een vergezochte redenatie. Maar de theorie blijkt waarheid te zijn, inmiddels al zo goed als bewezen. En de heer Fauci en onze eigen Marion Koopmans lijken hier een aandeel in te hebben.

12. A-status

Met een IFR van 0,15% verdient het virus geen ‘pandemie A-status’. Maar de Nederlandse regering heeft daar wel altijd naar gehandeld. En op basis daarvan de uiterst ondemocratische spoedwet erdoorheen gejast. Onterecht, zo bleek. Want pas vorige maand is de A-status bekrachtigd door het parlement. De regering heeft daarmee bijna anderhalf jaar onrechtmatig gehandeld.

13. Vaccin moet vrijwillig zijn

Covidvaccins lijken effectief in het voorkomen van ernstige ziekte, maar het effect op virusverspreiding blijkt relatief laag. Hoe kan een vaccin met deze eigenschappen leiden tot zo veel polarisatie? En belangrijker, wat kunnen we doen om dit te de-escaleren?

Als je nog steeds besmettelijk bent na vaccinatie, kun je ‘de ander’ ook niet beschermen. Dat houdt in dat het wél nut heeft om ‘risicogroepen’ (60-plus en/of zwakke gezondheid) te vaccineren, mits vrijwillig. Voor ieder ander is het nut twijfelachtig en dient het dus al helemaal ‘vrijwillig’ te zijn. Het komt er dus op neer dat elke vaccinatiedwang of -drang geen bestaansrecht heeft. Als iemand de woorden ‘verplicht’ en ’vrijheid’ in één zin gebruikt, is dat geen roep om vrijheid, maar juist om méér overheidscontrole.

De polarisatie speelt hier, maar ook in andere landen, zoals in Frankrijk: 'De gezondheidspas vormt een essentiële aanval, niet alleen op onze vrijheden, maar ook op ons sociaal contract en op het concept zelf van burgerschap zoals dat sinds Rousseau is opgelegd’, schrijft Le Figaro.

14. Vroegtijdige medicatie

Ivermectine werkt. Dat blijkt uit veel wetenschappelijke studies. Onder andere deze longarts is ook overtuigd. Het inzetten van deze medicatie zal vele levens redden. En niet alleen dit medicijn. De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem komt met een lijst van mogelijke medicijnen die kunnen genezen, maar ook profylactisch kunnen worden ingezet. Dus: ter voorkoming dat je de ziekte krijgt.

15. WOB

Demissionair minister De Jonge speelt een twijfelachtige rol door WOB-verzoeken naast zich neer te leggen, ook als de rechter heeft besloten dat hij daartoe verplicht is. Een minister die in beroep gaat tegen de ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’ is het niet waard ons land te dienen daar hij alle wettelijke plichten aan zijn laars lapt. Moet hij niet opstappen?

16. Minder IC-opnames dan anders

Onlangs publiceerde Stichting NICE de cijfers over de IC-opnames. In 2020 zijn er minder mensen opgenomen dan in voorgaande jaren. Nu is de ligduur wél langer geweest. Maar deze was uiteindelijk over het gehele jaar toch nog lager dan in de jaren 2013 tot en met 2016.

En?

Er zijn veel meer punten op te noemen. Een recent onderwerp betreft het zogenaamde #Pfizerleak. Pfizer zou wurgcontracten aan de overheid verstrekken met bijvoorbeeld verplichte afname van het vaccin, ook als er werkende medicijnen zouden worden gevonden. En Pfizer accepteert geen enkele aansprakelijkheid als blijkt dat op termijn er veel schade ontstaat juist als gevolg van het vaccin. 

Heel langzaam draait de pers

Zo is het Duitse Bild om. En ook de Britse BBC. En in Nederland schreef hoogleraar virologie Louis Kroes in het NRC dat de paniek over de Deltavariant onterecht is.

Media hebben de sleutel in handen

De angst voor de dood heeft velen aangezet tot ‘niet meer durven leven’. De enige wijze waarop we snel definitief deze ellende van coronamaatregelen achter ons laten is niet zozeer ons blijven wentelen in die maatregelen, maar eerder om ons vrij te vechten hieruit door ons erover uit te spreken.

De media moeten de feiten melden die ze ons lange tijd onthouden hebben. Zij hebben de sleutel in handen om de maatschappij weer te openen. Aan de kritische rol heeft het de media anderhalf jaar lang ontbroken. Nu is het moment om daar verandering in aan te brengen.

Eenieder die nu nog pleit voor lockdowns/coronamaatregelen, heeft óf geen inzicht in de feiten (er sterft praktisch niemand meer aan covid) óf heeft een grote hekel aan mensen, menselijk gedrag en de mensheid. Laat dat virus gaan. Weinig mensen worden er nog serieus ziek van. Zeker de jeugd niet. Maatregelen vertragen juist. Maar lossen niets op. Alles kan open. Alles.

#NooitMeerLockdown dus. Nooit. Meer.

____________________________________________

*)       Hans van Tellingen is sociaal-geograaf en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in De Ondernemer, in EW (Elsevier Weekblad), Retailtrends, Emerce, Stadszaken, OpinieZ en anderen.

**)      Sommigen zullen zeggen dat de IFR veel hoger is dan 0,15% in Nederland. Dat klopt niet of nauwelijks. Op een totaal van 7 miljoen mensen (schatting van Van Dissel) dat het virus heeft doorgemaakt en minder dan 18.000 doden is de IFR 0,25%. Daarbij zijn enkele honderden in totaal aan het virus alleen overleden. Velen zijn overleden aan andere oorzaken terwijl zij 'toevallig' ook positief zijn getest. Deze info is gewoon bij het RIVM te vinden.

***)      Vanaf juli 2021 namen de positieve testen in Florida overigens wél toe. En daarna ook de ziekenhuisopnamen en de overlijdens. Velen leggen de link met de airconditioning die veel gebruikt wordt in de zomer als mensen binnen zitten.  Mijn punt is echter dat de lockdowns in de Verenigde Staten geen problemen hebben opgelost in de staten waar deze stringent is toegepast en dat de 'open staten' het eerder beter dan slechter hebben gedaan dan de 'gesloten staten'. De cijfers in Florida nemen vanaf september overigens weer sterk af. 

Deel deze pagina

Nieuwste artikelen

Waarom de stenen winkel blijft

Bron: Textilia Sinds de komst van het internet – en met…

12 juli 2024 lees verder

Ravissante retail in betoverend Porto met SSM Retail Platform

Bron: SCN Today Bezoek Porto. Prachtige stad…

10 juni 2024 lees verder

Winkels worden juist groter, het ongelijk van PWC

Bron: PropertyNL Met Robert Paling van PropertyNL sprak…

24 mei 2024 lees verder

In het nieuws