Terug naar normaal met een zakenkabinet “Houd nogmaals verkiezingen dit najaar”

11 maart 2021

Eigen foto: Den Haag, Hofvijver met 'Torentje',  februari 2019

Terug naar normaal met een zakenkabinet

“Houd nogmaals verkiezingen dit najaar”

 

Dit blog is op 3 maart 2021 verschenen op de site van OpinieZ.

 

Door Hans van Tellingen (*)

Tot vorige maand had ik het standpunt dat de verkiezingen gewoon op 17 maart moesten plaatsvinden. Niets mag namelijk de democratie stoppen. En als ons kabinet had besloten de verkiezingen uit te stellen, dan was dat een wezenlijke inbreuk geweest op de democratische rechten van de burgers. ‘Twitter sprak er schande van’, van alleen het idee al. En terecht. En ik deed daar ook aan mee. Ik ben echter aan het twijfelen gebracht de laatste weken. En dat komt door de ontknoping van de ‘toeslagenaffaire’. En het feit dat het kabinet uiteindelijk -terecht- aftrad. En sindsdien als demissionair door het leven gaat.

Het demissionaire kabinet nu echt aftreden?

Maar nu denk ik dat ook dít demissionaire kabinet dient af te treden. De regering, en in het kielzog daarvan de Eerste en Tweede Kamer, lijkt namelijk geradicaliseerd. Of beter: vrijwel ons volledig landsbestuur lijkt geradicaliseerd. Dit vanwege de invoering van disproportionele coronamaatregelen. Daarbij is er nog nauwelijks sprake van oppositie. En in het kielzog van het landsbestuur is soms ook het lokale bestuur extremer geworden. Er zijn burgemeesters, zoals die van Amsterdam, die de opdracht geven onnodig hard te handhaven bij vreedzame demonstraties op bijvoorbeeld het Museumplein.

En terug naar het landsbestuur: ons kabinet lijkt soms tot weinig nuttigs meer in staat. En zit vaak volledig vast in een tunnelvisie. Die ten koste gaat van economie, mens en maatschappij. Het feit dat er sprake is van de nakende verkiezingen doet tevens de verdenking ontstaan dat er niet altijd de juiste keuzes worden gemaakt.

Deradicaliseer het landsbestuur

Dus ja, wat doe je eraan? Aan dit deels geradicaliseerde bestuur? Het is vrij eenvoudig. Een dergelijk bestuur dient mijns inziens gederadicaliseerd te worden. Het liefst zo snel mogelijk. Ik stel daarom voor dat het kabinet wordt vervangen door een zakenkabinet. Teneinde de maatschappij te deradicaliseren. En de lockdown volledig op te heffen in een tijdsbestek van hooguit twee maanden (maar het liefst nog veel sneller). Opdat wij in mei, of eerder al, weer terugkeren naar ‘normaal’.

Dit om de economie te redden. Om de maatschappij te redden. Om de extreme standpunten die in het virusdebat zijn ontstaan te normaliseren. Zodat voormalige tegenstanders elkaar weer (letterlijk) de hand kunnen schudden. Om het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting weer een boost te geven. Om, kortom, weer te mogen ‘leven’.

Dus: een zakenkabinet

Met ingang van volgende week graag. Een apolitiek orgaan. Zonder oogmerk om verkiezingen te willen winnen. Ik wil namelijk mijn land terug. Ik wil liever niet in deze draconische versie van de maatschappij wonen waarin het landsbestuur zich heeft afgewend van rede, ratio en nuance. Een bestuur dat vaak weigert om oplossingen te vinden. Een bestuur dat met name juist problemen creëert.

Er resteren twee mogelijkheden. Óf de verkiezingen uitstellen tot juni. Óf de verkiezingen nu in maart wél door laten gaan, maar dan deze in het najaar nóg een keer overdoen. Waarom? De maatschappij moet namelijk eerst genormaliseerd worden. Ontdaan worden van partijpolitiek. Tevens moeten bedrijfssectoren en vrijwel het volledige MKB (Midden- en Kleinbedrijf) van de ondergang gered worden. Zoals de middenstand, de horeca-ondernemers, de culturele ondernemers, de kermisbedrijven, de reisbranche, de evenementbedrijven, et cetera. Alles wat dicht was moet weer open. Maar ook grote winkelketens als Blokker, Action en HEMA verdienen het om weer goede omzet te kunnen draaien. Want steunpakketten zijn aardig. Maar ze zijn bij lange niet voldoende om te kunnen overleven. Alleen omzet creëren helpt.

Daarnaast moet de jeugd gered worden van een jaar eenzaamheid en onderwijs van onvoldoende niveau. Er moet dus ook een plan komen (en onmiddellijke uitvoering daarvan) om onderwijs en jeugd weer op de rails te krijgen. Het credo ’de jeugd heeft de toekomst’ is door het beleid van het afgelopen jaar vakkundig om zeep geholpen.

Pas daarna weer partijpolitiek

Want leuk hoor, zo’n RTL-debat van afgelopen zondag. Maar alle onderwerpen vallen in het niet bij hét onderwerp van nu, namelijk hoe we zo snel mogelijk uit het moeras van coronamaatregelen kunnen komen en de lockdown kunnen opheffen. Pas als dat is gebeurd, kunnen we weer gezellig kissebissen over ‘links’, ‘rechts’, ‘progressief’, ‘conservatief’ en ‘liberaal’. En kunnen we inhoudelijk ingaan op belangrijke thema’s als de Europese Unie, immigratie, woningbouw, economie, klimaat, stikstof, onze boeren, onderwijs, (vermeende?) achterstellingen van bevolkingsgroepen, et cetera.

Pas daarna weer campagne voeren

Bijkomend voordeel van een zakenkabinet is dat er vanaf mei ook écht campagne gevoerd kan worden. Omdat dan het ‘normaal’ is teruggevonden. De maatschappij ‘doet het dan weer’. En dan kunnen veel mensen er ook achter komen dat er veel is misgegaan. Dat er onnodig veel mensen zijn overleden in de verpleegtehuizen bijvoorbeeld. Dat vroegtijdige medicatie ingezet had kunnen worden om veel mensen te redden. En dat de maatregelen, in ieder geval vanaf april 2020, onnodig draconisch zijn geweest. En al helemaal vanaf half oktober 2020. Als het stof van dit alles is neergedaald kunnen de politieke partijen zich ook goed presenteren. Kan er ‘echt’ (en niet digitaal) campagne worden gevoerd. Zodat de kiezers een weloverwogen keuze kunnen maken. Waarbij het coronabeleid van het afgelopen jaar kan worden meegewogen. ‘Nooit meer lockdown bij een sterftepercentage/IFR van 0,23%’ (bron: WHO) zou zo op deze wijze met de verkiezingsuitslag kunnen worden afgedwongen.

Waarom?

Nu was en is COVID een reden tot zorg. Maar geen reden voor een lockdown. Want lockdowns werken niet. Helpen vrijwel geen besmettingen te voorkomen. Maar zij leiden wel tot erg veel nevenschade. Dat blijkt onder andere uit deze peer reviewed studie van Stanford University.

SARS‐CoV‐2 zorgt voor een bezetting van iets meer dan 1.900 ziekenhuisbedden (0,01%), waarvan iets meer dan 500 IC-bedden (0,003%), op een bevolking van bijna 17,5 miljoen. Vreemd als het land daarvoor op slot moet. En dat terwijl ons kabinet de ziekenhuiscapaciteit weigerde op te schalen naar een niveau dat past bij een rijk land als Nederland.

Daarbij komen de mensenrechten in het geding. En dat zegt niet zomaar iemand, dat zegt de baas van de Verenigde Naties, António Guterres.

Hoe los je het op?

Als COVID een 'killer virus' was (zoals Ebola) dan waren 'boetes' of strafrechtelijke vervolgingen niet nodig als mensen elkaar 'de hand schudden' of onvoldoende afstand houden. Want in dat geval hadden mensen zich voor 100% aan de maatregelen gehouden. De realiteit echter is dat ventilatie helpt, dat vroegtijdige medicatie (Ivermectine bijvoorbeeld) veel mensen geneest én dat je ouderen moet beschermen. Al kun je ze wél, mits voorzichtig, bezoeken. Als je verder vaak de deur uit gaat en alleen binnen blijft bij 'symptomen' (want alleen dan ben je besmettelijk volgens dit peer reviewed artikel in Nature) ben je er in feite al. En verder: vaccins kunnen ook helpen, maar verplicht ze niet. Opschalen, ook qua verpleegkundig personeel, van de ziekenhuiscapaciteit is verder een ‘must’. En mensen testen? Hou daar ook mee op. Of beter: test alleen iemand als hij of zij ziek is. Want dan kan het zin hebben. Anders niet. Lees er onderbouwd alles over in dit blog.

En natuurlijk moet de avondklok worden opgeheven. Net als de spoedwet. Ook zal de onafhankelijke rechtspraak weer in ere hersteld dienen te worden. Want bij het hoger beroep over de avondklok is er geen goede belangenafweging geweest, mijns inziens. Last but not least zal het demonstratierecht als grondrecht dienen terug te keren.

Nog niet overtuigd? De rechter in Duitsland heeft in een vonnis vastgesteld dat alle COVID-maatregelen onrechtmatig en ongrondwettelijk zijn, dat het aantal slachtoffers van de maatregelen groter is dan de aantallen ‘geredde’ levens en dat de ‘democratie in groot gevaar’ is. De situatie is dus aan het schuiven. En in feite zei onze eigen voorzieningenrechter in Den Haag hetzelfde.

En kan dit zomaar, staatsrechtelijk gezien?

Denk niet in problemen, maar denk in oplossingen. Als bestuurder is dat je heilige plicht. Een bestuurder is voor de burgers. De burgers zijn er niet voor de bestuurder. Eenieder die weigert oplossingen te vinden in deze door beleidsmakers gecreëerde crisis is onderdeel van het probleem. En de oplossing betreft niet ‘méér lockdowns’. De lockdowns zijn het probleem.

En dat zakenkabinet? Dat kan alleen als onze huidige ministersploeg aftreedt (al dan niet onder dwang van het parlement). Zodat het bestuur over wordt gelaten aan kundige mensen uit het bedrijfsleven. Die ons dan gezwind ‘terug naar normaal’ loodsen. Een meerderheid in het parlement voor (tijdelijke) toestemming hiervoor is een randvoorwaarde. Noem de ministers en de premier dan vooral ‘waarnemer’. Om de tijdelijke situatie helder aan te duiden.

Een alternatief

Uit een representatieve opiniepeiling van Strabo en Factsnapp van 22 februari jl. bleek dat 73% van de Nederlanders meer wil versoepelen en dat 90% de winkels open wil hebben. Later die week volgden nieuwe studies van EenVandaag Opiniepanel en het RIVM waaruit ook bleek dat de steun voor de coronamaatregelen snel afbrokkelt. Is het niet Rutte zelf die heeft gezegd dat de coronamaatregelen eindigen als de mensen deze niet meer willen?

Hopelijk houdt onze demissionaire premier nu wel woord. En besluiten hij en zijn demissionaire ministersploeg (met steun van het parlement) om alsnog versneld te versoepelen. Als dit in gang wordt gezet en de lockdown volledig wordt opgeheven vanaf mei, heeft hij alsnog mijn voorlopige steun. Waarbij het dan wél noodzakelijk is om, na de aankomende verkiezingen in maart, in het najaar nieuwe verkiezingen te houden. Waarbij dan weer de reguliere thema’s aan bod komen. Dat verdient Nederland. Dat verdienen de burgers. Zodat zij weer vertrouwen kunnen krijgen in de samenleving.

Nederland wordt geheeld

Na de Spaanse griep van 1918 en 1919 volgden de Roaring Twenties. Een decennium van optimisme, hoop en een feestelijke stemming. Precies hetzelfde gaat nu ook gebeuren na het COVID-jaar 2020. Het is de menselijke natuur. Een mens wil andere mensen ontmoeten. Een mens wil consumeren. Een mens wil zelf spullen bezitten. Zoals ik hier al schreef. De maatschappij wordt ‘geheeld’.

We moeten weer leren om naar elkaar te luisteren. Elkaar lief te hebben. Of op zijn minst elkaar te respecteren.

______________________________________________

*)       Hans van Tellingen is sociaal-geograaf en regioloog en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in EW (Elsevier Weekblad), De Ondernemer, Retailtrends, Opiniez, Emerce, Stadszaken en vele anderen.

 

 

 

Deel deze pagina

Nieuwste artikelen

Retailmisser: bestellen met QR-code in de horeca

Bron: Elsevier/EW Lees hier mijn nieuwe column in de Elsevier/EW. …

30 november 2022 lees verder
18 oktober 2022 lees verder

Webshops en thuisbezorging: achterhaalde en verliesgevende combinatie

Bron: EW Magazine Eerste voorpublicatie van het nieuwe boek:…

7 oktober 2022 lees verder

In het nieuws

16 november 2022 lees verder

Hans van Tellingen bij RTLZ / Next Level TV

Bron: RTLZ In november 2022 was ik…

11 november 2022 lees verder

Interview De Nieuwe Wereld Ondernemers

Bron: YouTube Interview met Olaf Weller van De Nieuwe Wereld Ondernemers.…

18 oktober 2022 lees verder