25 redenen waarom alle coronamaatregelen nu moeten stoppen

12 november 2021

Eigen foto: De Dirk in Pijnacker, oktober 2020

25 redenen waarom alle coronamaatregelen nu moeten stoppen

 

Door Hans van Tellingen (*)

 

Help! ‘De besmettingen' stijgen weer. Of beter: het aantal ‘positief getesten’ stijgt. Recordaantallen van 16.000 per dag worden aangetikt. Nieuwe lockdownmaatregelen worden op 12 november bekend gemaakt. Maar is dat wel terecht? Hebben de maatregelen eigenlijk ooit wel gewerkt? Het antwoord is simpel. ‘Nee’. Lockdowns en coronamaatregelen hebben nog nooit gewerkt. Sterker nog: het effect is negatief. Er overlijden meer mensen aan de gevolgen van de lockdowns dan dat er levens gespaard worden. Hoe dat zit? En waarom we vandaag moeten stoppen met ELKE maatregel? Dat leest u hier. Sterker nog: we hadden vorig jaar in april al moeten besluiten dat er NOOIT MEER maatregelen zouden moeten komen. De situatie zou er niet erger op zijn geworden. Of eigenlijk: de situatie zou er veel beter hebben uitgezien. Met minder overlijdens. Minder depressies. Minder zieken. En juist meer geluk. Meer levensvreugde. En bovenal meer vrijheid en democratie.

#NooitMeerLockdown

#NooitMeerLockdown dus. #ZegNeetegenOMT. Dát zijn mijn favoriete hashtags. En ik nodig u uit om deze ook te gebruiken. ‘Spreek u uit tegen elke coronamaatregel.’ Dat zou elke burger moeten doen. Waarbij er vier uitzonderingen zijn qua maatregelen die wél helpen: ventileren binnenruimten, vroegtijdige medicatie, thuis blijven als je ziek bent (zei grootmoeder dat ook al niet?) en met name meer verpleegkundigen op de IC (die vorstelijk betaald mogen worden).

25 redenen waarom de maatregelen moeten stoppen

Uiteraard geef ik u wel de nodige munitie mee om de wens tot volledige opening, zonder voorwaarden, van de maatschappij te kunnen onderbouwen. 25 redenen heb ik voor u geselecteerd. En het hadden er ook 100 kunnen zijn. De lijst is niet uitputtend.

1. De media doen aan ‘cherry picking’

Waarom sijpelen de feiten over covid maar langzaam door in de reguliere media? Waarom laten de media vaak maar één kant van het verhaal zien? En worden met name mensen uitgenodigd aan de praattafels die vinden dat het beleid nog veel strenger kan? Zoals bijvoorbeeld de volledig van de realiteit losgerukte ‘zero covids’ van het zogenaamde red team? En waarom worden mensen die wél kritisch zijn op de maatregelen geridiculiseerd? Ik schreef er vier maanden terug een heel blog over. Met inmiddels bijna 140.000 lezers. En in feite is het blog wat u nu leest een update hiervan.

2. Lockdowns werken (vrijwel) niet, de negatieve effecten zijn vele malen groter dan de kleine positieve effecten

Lockdowns hebben vrijwel geen positieve effecten. Maar wel veel negatieve. ‘Besmettingen’ worden nauwelijks voorkomen. Maar de negatieve effecten zijn veel groter. Denk aan ‘overlijden aan andere oorzaken’, zoals kanker, die door de lockdown onder de radar zijn gebleven. Denk aan kinderen die niet naar school mogen. Het midden- en kleinbedrijf dat kapot gaat. En de onderlinge achterdocht die de eenheid in de maatschappij ondermijnt. Lees hier 35 studies die aantonen dat lockdowns niet werken. Of bestudeer het onderzoek van onze bloedeigen Nederlandse ambtenaren, die onze bewindvoerders hebben meegedeeld dat er ‘slechts’ 100.000 levensjaren worden bespaard met lockdowns, maar dat als gevolg daarvan er 620.000 levensjaren verloren gaan. Voorwaar: lockdowns zijn een slecht idee en kosten levens in plaats van dat zij levens redden. Het feit dat alleen BNR als regulier medium hier melding van heeft gemaakt, is dan ook zeer verwonderlijk.

En verder is het helder dat de zogenaamde 'preventieparadox' ook niet bestaat. Want als lockdowns niet werken, zijn zij ook niet preventief. Per definitie niet. 

3. Lockdowns treffen met name ook de jeugd

Er zijn veel studies over dat lockdowns met name de ‘minder gelukkigen en de armen’ treft in de samenleving. Maar zij niet alleen. Want met name de jeugd lijdt enorm veel. Denk dan aan het hoger onderwijs. De helft van de studenten heeft psychische klachten door de  coronacrisis en een kwart is levensmoe. Maar denk ook aan het VMBO, leerlingen hebben daar inmiddels een jaar leerachterstand. En misschien nog het meest zorgelijk is dat het British Medical Journal onderzocht heeft dat 'baby's geboren tijdens lockdowns een verlies van 22 IQ-punten vertonen’ en beschikken over veel minder cognitief vermogen.

Wat doen we de jeugd aan? Zijn zij niet de toekomst van de hele mensheid? Het middel ‘lockdown’ is vele malen erger dan de kwaal.

4. Laat de jeugd feestvieren

Voor de jeugd is het virus vrijwel geheel onschadelijk. Laat de jeugd zoveel mogelijk jeugd zijn. Laat de jeugd vertoeven met leeftijdsgenoten. Zo veel mogelijk. De jeugd is twee jaar van hun leven ontzegd. Laat de jeugd leven. Als dát niet kan is er iets grondigs mis in de samenleving.

5. PCR: positieve testen zijn geen besmettingen

De grondslag voor de lockdowns wordt in hoofdzaak gevormd door de stijging van de aantallen ‘besmettingen’. Maar ‘besmettingen’ is niet het juiste woord. Het dient ‘positieve testen’ te zijn. De hoeveelheid ‘vals positieven’ is hoog en wordt door sommigen geschat op 50 tot wel 90%. De uitvinder van de pcr-test zei overigens ooit zelf dat de test ongeschikt is voor een diagnose. En de WHO komt tot de conclusie dat pcr-testen voor asymptomatische mensen niet wenselijk zijn.

6. IFR is niet extreem hoog

De IFR, de Infection Fatality Rate (oftewel het sterftepercentage) is 0,15%. En geen 3,4% zoals men ons in maart 2020 nog probeerde voor te houden. 0,15% (in Nederland zo’n 0,25%, **) is vergelijkbaar met een stevige griep. 99,85% van de geïnfecteerden overleeft. Dat wordt ook door Jaap van Dissel beaamd. Op dit moment lijkt de IFR zelfs minder dan 0,10% te zijn, dat wordt door de Britse staatssecretaris van Volksgezondheid verkondigd. Een cijfer dat zelfs met een reguliere griep kan worden vergeleken. En vergis je niet: de griep is, net als covid, voor sommigen een heel nare en zelfs dodelijke ziekte. Onderschat dat nooit.  

Maar elke virusmutatie wordt milder. Groepsimmuniteit is ook nabij (of is er al). En ook de vaccins hebben ouderen (in zekere mate) geholpen om beter bestand te zijn tegen het virus. Dat die Deltavariant een tandeloze tijger is, weet eenieder die een beetje oplet. Want de ziekenhuisopnamen en sterfgevallen stijgen bij lange na niet mee in verhouding tot meer ‘positieve testen’.

7. Vaccin leek eerst te werken, maar nu steeds minder

Covid-vaccins leken effectief in het voorkomen van ernstige ziekte, maar het effect op virusverspreiding blijkt relatief laag of is zelfs niet aanwezig. Hoe kan een vaccin met deze eigenschappen leiden tot zo veel polarisatie? En belangrijker, wat kunnen we doen om dit te de-escaleren?

Als je nog steeds besmettelijk bent na vaccinatie, kun je ‘de ander’ ook niet beschermen. Dat houdt in dat het wél nut kan hebben om ‘risicogroepen’ (60-plus en/of zwakke gezondheid) te vaccineren, mits vrijwillig. Voor ieder ander is het nut twijfelachtig en dient het dus al helemaal ‘vrijwillig’ te zijn. Het komt er dus op neer dat elke vorm van vaccinatiedwang of -drang geen bestaansrecht heeft. Als iemand de woorden ‘verplicht’ en ’vrijheid’ in één zin gebruikt, is dat geen roep om vrijheid, maar juist om méér overheidscontrole.

Daarbij bericht het European Journal of Epidemiology, aan de hand van een Harvardstudie, dat vaccinatie niet tot minder besmettingen leidt, maar misschien wel zelfs tot méér. Stop daarom met het stigmatiseren van niet gevaccineerden. De samenleving en het vertrouwen in de mensheid komt hierdoor onder druk te staan.

En de Harvardstudie staat niet op zich. Ook op basis van cijfers van de Johns Hopkins University is te concluderen dat vaccinatie juist kan leiden tot een hoger aantal besmettingen en dat dát juist de deur openzet voor het virus. Het narratief dat niet-gevaccineerden de gevaccineerden besmetten wordt hiermee doorbroken. Deze gegevens tonen eerder het omgekeerde aan.

8. QR-pas dient geen enkel nut

De man achter de QR-pas, Hugo de Jonge, zegt het zelf. ‘Als je gevaccineerd bent, kun je nog steeds corona krijgen en dan ook anderen besmetten. Indien je klachten hebt is het daarom, ook als je al gevaccineerd bent, belangrijk je te laten testen en bij een positieve test thuis te blijven’. Hij betwijfelt in feite zelf hiermee het nut van deze coronapas.

Een QR-pas heeft zelfs een tegengesteld effect. Omdat mensen zich beschermd voelen, letten ze juist niet op eventuele klachten. Ze blijven niet thuis en besmetten andere mensen. Nu is het de vraag of dat zo erg is (voor de meeste mensen is het virus niet heel ingrijpend en hoe meer groepsimmuniteit hoe beter), maar is dat de bedoeling van het beleid? Een beleid dat mensen uitsluit? Discrimineert? Isoleert? Zelf schreef ik er dit over op de site van De Ondernemer.

9. Oversterfte

In zo’n beetje alle landen is er sprake van een forse oversterfte sinds de lente (of zomer) van 2021. Opvallend. Want er zijn slechts heel weinig covid-overlijdens. Mag de olifant in de kamer benoemd worden? Zijn het de negatieve effecten van de lockdowns? Of gaat het om zaken die zijn ‘toegediend’? Gedegen onderzoek is nodig. Is vereist. Op basis van CBS-cijfers maakt Daniël van der Tuin dit uiterst interessante Twitterdraadje. Het geeft op zijn minst reden tot ernstige zorg.

10. Vaccins ‘on hold’

Het OMT adviseerde vandaag (11 november) een lockdown en wenst daarna de nutteloze en discriminerende 2G-samenleving in te voeren, zoals bij het achtste punt al behandeld. Alleen als je gevaccineerd bent (of hersteld) kun je maatschappelijk functioneren en eens in de zoveel tijd zullen er (gedwongen?) ‘boosters’ gaan volgen. Een derde prik, een vierde prik, et cetera. Toch raar. Want elk van de vier beschikbare vaccins is wel ergens (of zelfs op veel plekken) ‘verboden’ of tijdelijk stopgezet vanwege de grote hoeveelheid serieuze bijwerkingen. Zoals met name myocarditis bij vooral jongens en jongemannen, soms met overlijden als gevolg. Zo is er bijvoorbeeld veel oversterfte bij jongens en jongemannen in Engeland en Wales. Laten we in hemelsnaam gaan onderzoeken waar dat aan ligt

AstraZeneca en Janssen (beiden ‘vector dna-vaccins’) staan al langer in het verdachtenhoekje, zo’n beetje overal ter wereld. Maar Moderna (mRNA-vaccin) is in vele landen (Scandinavische landen, inclusief IJsland) ook een ‘no go’ voor jonge mensen. En sinds een tijdje is dat ook in de Europese Unie het geval, blijkt uit berichten van EMA (European Medicines Agency). Mensen jonger dan 30 wordt expliciet geen Moderna aanbevolen.

En Pfizer? Dat andere mRNA-vaccin? Pfizer zit nu in het verdomhoekje op Taiwan. Blijft het hierbij? Er is een groep Zweedse artsen die Pfizer sterk afraadt. Het positieve effect valt tegen. Zeker na verloop van tijd. De gezondheidsschade is potentieel hoog. Al helemaal bij de jeugd die niets te vrezen heeft van covid.

11. Ziekenhuizen stromen vol met ook gevaccineerden

Tot voor kort probeerde Hugo de Jonge ons te overtuigen van het feit dat de ziekenhuisopnamen en de IC-opnamen met name ongevaccineerden betrof. Dat klopt al een tijdje niet meer. Dat blijkt uit RIVM-cijfers. Dat blijkt uit publicaties van Maurice de Hond. Dat blijkt uit uitspraken van ziekenhuisdirecteuren (Maastricht, Nijmegen). En in België zijn er ziekenhuizen waar alle ziekenhuisopnamen gevaccineerden betreffen. En geen ongevaccineerden.

12. Falend overheidsbeleid is de reden voor volle ziekenhuizen, covid is dat niet

En dat zeg ik niet alleen. Dat zegt ook Marcel Levi, dé medisch expert. Het eventuele #zorginfarct en de #codezwart zijn volledig te wijten aan falend kabinetsbeleid en een Tweede Kamer die zat te slapen. Het ligt niet aan covid, er zijn te weinig bedden en verpleegkundigen. Want de situatie nu loopt niet zozeer uit de hand. Het is november. En dus worden er mensen ziek. Vroeger testten we nooit. Maar lagen er wel een paar honderd mensen op de IC met respiratoire virussen. Net als nu. Als je dat als land niet aankunt ben je een zwaar gemankeerd land met een falende overheid.

Ziekenhuizen moeten een groter arsenaal hebben aan verpleegkundigen, dat is de ‘bottle neck’. Regel die mensen. En betaal hun vorstelijk.

Het falend overheidsbeleid is de oorzaak van de zorginfarcten. Covid heeft hier NIETS mee te maken. Het is het kabinet en (grote delen van) het parlement (dat ‘vergat’ te controleren) die het land in de tirannie van lockdowns doen belanden.

13. Als de maatschappij opent, neemt het virus in kracht af

Florida ging open in september 2020. Nog voordat er vaccins waren. Het virus nam fors af in kracht (***). Texas ging daarna ook open. Net als tientallen andere Amerikaanse staten. En de ‘besmettingen’ namen af. Het Verenigd Koninkrijk ging open op 19 juli jl. En het virus nam fors af in kracht. En ja, daarna nam het virus ook weer in kracht toe. Maar uiteindelijk komt dat virus ook weer onder controle. En dat is onafhankelijk van de wel of niet getroffen maatregelen. Zo zie je in Zweden nu toch echt die groepsimmuniteit ontstaan. Het land dat alleen met heel lichte maatregelen (op vrijwillige basis) het virus de baas is gebleken.

14. De epidemie is voorbij

Sinds mei 2020 al. Dat heeft Van Dissel gezegd. Het gaat uiteindelijk om de ziekenhuisbezetting, de IC-opnamen en de sterfgevallen. En deze waren van oktober 2020 tot en met februari 2021 redelijk hoog, maar niet uitzonderlijk. Daarna nam de bezetting sterk af. Ook nu is de bezetting niet heel hoog.

15. Ventilatie en thuisblijven bij symptomen helpen wél

Asymptomatische mensen kunnen het virus niet (of vrijwel niet) verspreiden, daarom is thuis blijven bij symptomen wél een goede maatregel. En ventilatie helpt echt. Zet een raampje open. En installeer goede ventilatiesystemen in binnenruimten. Naar buiten gaan is het beste wat er is voor de mens. Met juist vrijwel geen kans op besmettingen. Die besmettingen vinden meestal thuis plaats. Alle andere maatregelen hebben verder geen zin. Behalve misschien het verbieden van superspread events waar veel mensen (binnen) samen komen. Maar ook hiervoor, en zeker met de uiterst milde Deltavariant die nu dominant is, geldt dat dit niet meer opgaat. Omdat de groepsimmuniteit eigenlijk al voor een groot deel is bereikt. Veel mensen hebben het virus al gehad of zijn voor een groot deel gevaccineerd. Zeker de risicogroepen.

16. Long covid wordt zwaar overdreven

Nu nog maar weinig mensen sterven aan covid, wordt ‘long covid’ steeds meer een issue. Maar wat blijkt? Long covid bestaat niet of nauwelijks. Alle studies over long covid zijn gebaseerd op mensen die zeggen het te hebben. Dan kom je op heel hoge percentages van mensen met langdurige klachten. Dus: ‘van de 400 mensen die zeggen long covid te hebben geven er 360 aan er na een tijdje nog steeds last van te hebben, dus 90%’. Dat soort redenaties. Het werkelijke percentage dat lijdt aan long covid is circa 1%, een normaal percentage bij veel virussen, waar een enkeling last blijft houden van dat virus gedurende een langere periode. 

17. Miljoenen mensen demonstreren tegen de covidmaatregelen

En geen honderden of enkele duizenden, zoals de reguliere media ons willen doen laten geloven. Met name in het VK, Frankrijk en Italië was de opkomst hoog. En in laatstgenoemde landen is er veel verzet tegen de ‘2G-samenleving'. Net als in Australië. Maar ook in Nederland waren er in september 60.000 tot 70.000 mensen op de been en in oktober (met extreem slecht weer) zo’n 25.000. En nee, dat waren echt niet alleen ‘rechtse’ mensen. Ook GroenLinks is aanwezig op dit soort demonstraties.

18. Is de politie wel professioneel?

Twijfels zijn er over het handelen van de politie. Dit geschrift doet letterlijk een boekje open over het handelen van de politie en ME aan de hand van getuigenverhoren van 80 politieambtenaren. Politie en de burgemeesters van Amsterdam en Den Haag moeten zich achter de oren krabben of er niet veel te hardhandig is opgetreden.

19. Wuhanlab

Dat het virus uit het laboratorium kon zijn ontsnapt was voor velen een vergezochte redenatie. Maar de theorie blijkt waarheid te zijn, inmiddels al zo goed als bewezen. En de heer Fauci en onze eigen Marion Koopmans lijken hier een aandeel in te hebben. En vandaag (11 november) stond in het AD dat de grote baas van de WHO in geen enkel opzicht blij is met het onderzoek dat door OMT-lid mevrouw Koopmans (in opdracht van WHO) is verricht naar de oorsprong van het virus.

20. A-status

Met een IFR van 0,15% verdient het virus geen ‘pandemie A-status’. Maar de Nederlandse regering heeft daar wel altijd naar gehandeld. En op basis daarvan de uiterst ondemocratische spoedwet erdoorheen gejast. Onterecht, zo bleek. Want pas kort geleden is de A-status bekrachtigd door het parlement. De regering heeft daarmee bijna anderhalf jaar onrechtmatig gehandeld.

21. Vroegtijdige medicatie

Ivermectine lijkt toch echt te werken. Dat blijkt uit veel wetenschappelijke studies. Onder andere deze longarts is ook overtuigd. Het inzetten van deze medicatie zal vele levens redden. En niet alleen dit medicijn. De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem komt met een lijst van mogelijke medicijnen die kunnen genezen, maar ook profylactisch kunnen worden ingezet. Dus: ter voorkoming dat je de ziekte krijgt.

22. WOB

Demissionair minister De Jonge speelt een twijfelachtige rol door WOB-verzoeken naast zich neer te leggen, ook als de rechter heeft besloten dat hij daartoe verplicht is. Een minister die in beroep gaat tegen de ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’ is het niet waard ons land te dienen daar hij alle wettelijke plichten aan zijn laars lapt. En het verhaal gaat verder zelfs, zo blijkt uit deze link. Moet hij niet opstappen?

23. Minder IC-opnames dan anders

Een tijdje geleden publiceerde Stichting NICE de cijfers over de IC-opnames. In 2020 zijn er minder mensen opgenomen dan in voorgaande jaren. Nu is de ligduur wél langer geweest. Maar deze was uiteindelijk over het gehele jaar toch nog lager dan in de jaren 2013 tot en met 2016.

24. Slechts 210 overlijdens aan covid in Nederland onder de 70 jaar zegt het RIVM

Jonge mensen (onder de 70) sterven bijna niet aan covid. Dat is in ‘slechts’ 210 gevallen (zie pagina 81) het geval geweest. De andere overlijdens betroffen altijd onderliggend lijden in combinatie met covid. Comorbiditeit. Voor het overige is covid dus met name een ouderdomszieke in combinatie vaak met obesitas.

25. Nog een keer Pfizer

Dan is er ook nog het zogenaamde #Pfizerleak. Pfizer zou wurgcontracten aan de overheid verstrekken met bijvoorbeeld verplichte afname van het vaccin, ook als er werkende medicijnen zouden worden gevonden. En Pfizer accepteert geen enkele aansprakelijkheid als blijkt dat op termijn er veel schade ontstaat, juist als gevolg van het vaccin. Ook zou Pfizer gerommeld hebben met onderzoeksresultaten om de goedkeuring er op onheuse gronden doorheen te jassen. En dat staat ook in het British Medical Journal.

Media hebben de sleutel in handen

De angst voor de dood heeft velen aangezet tot ‘niet meer durven leven’. De enige wijze waarop we snel definitief deze ellende van coronamaatregelen achter ons kunnen laten is niet zozeer ons blijven wentelen in die maatregelen, maar eerder om ons hieruit vrij te vechten door ons erover uit te spreken.

De media moeten de feiten melden die ze ons lange tijd onthouden hebben. Zij hebben de sleutel in handen om de maatschappij weer te openen. Aan de kritische rol heeft het de media bijna twee jaar lang ontbroken. Nu is het moment om daar verandering in aan te brengen.

Eenieder die nu nog pleit voor lockdowns/coronamaatregelen, heeft óf geen inzicht in de feiten (er sterven weinig mensen aan covid) óf heeft een grote hekel aan mensen, menselijk gedrag en de mensheid. Laat dat virus gaan. Relatief weinig mensen worden er nog serieus ziek van. Zeker de jeugd niet. Maatregelen vertragen juist. Maar lossen niets op. Alles kan open.

Goed bestuur

Nederland heeft bestuurders (m/v) nodig met visie. Mensen die zeggen dat alle #coronamaatregelen van tafel zijn. Dat we moeten leven met (de restanten van) het virus. Bestuurders die uitgaan van de rechtsstaat. De trias politica herstellen. Bestuurders die de burger omarmen.

Het moeten bestuurders zijn die vrijheid en democratie hoog in het vaandel hebben staan. Die daadwerkelijk zijn gekozen door de mensen. Echte volksvertegenwoordigers. En geen technocratische semi joviale gozer die over zijn hoogtepunt is. Sinds een jaar of vijf al.

Goede, integere bestuurders doen niet aan ‘onderscheid maken, uitsluiting en discriminatie’. Zij vormen een symbiose met de inwoners van het land. Zonder onderscheid. Strevend naar gelijkwaardigheid. En bovenal respect hebbend voor ieders ‘wezen en zijn’.

Nee, je kunt de situatie niet vergelijken met de oorlog. Daar blijf ik ver vandaan. Maar misschien is de vergelijking met 'apartheid' in de Verenigde Staten uit de jaren 50 wél op zijn plek. Toen mocht Rosa Parks alleen 'achter in de bus zitten'. Nu mogen mensen zonder prik de (spreekwoordelijke) bus zelfs niet in. Denk daar maar eens over na. 

Alle ballen op de zorg

De samenleving moet zich niet aanpassen aan de zorg. De zorg moet zich aanpassen aan de samenleving. De overheid moet daarvoor fors betalen. Met, inderdaad, het geld dat is verdiend door u en ik, de samenleving. Anders resulteert een falende overheid en een gemankeerde samenleving.

Geen maatregelen meer, behalve vier logische stappen

‘Spreek u uit tegen elke coronamaatregel.’ Dat zou elke burger moeten doen. Waarbij er dus vier uitzonderingen zijn qua maatregelen die wél helpen: het ventileren van binnenruimten, vroegtijdige medicatie, thuis blijven als je ziek bent en met name meer verpleegkundigen op de IC (die vorstelijk betaald mogen worden).

Blijf thuis als je bang bent. Doe een mondkapje op als je bang bent. Houd afstand als je bang bent. Neem een derde prik als je bang bent. Prima. Ik doe dat niet. Ik doe mee aan de maatschappij. Voor mijzelf. Maar juist ook voor de ander. Omdat de samenleving alleen gedijt door menselijk contact.

Focus op groepsimmuniteit. Vertrouw op natuurlijke immuniteit. Vertrouw op vroegtijdige medicatie. Vaccins hebben enig nut, mits vrijwillig. Maar zij zijn niet de heilige graal. En bovenal: stop elke totalitaire neiging.

Klaar. Moeilijker is het niet.

____________________________________________

*)       Hans van Tellingen is sociaal geograaf en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in De Ondernemer, in EW (Elsevier Weekblad), Retailtrends, Emerce, Stadszaken, OpinieZ en anderen.

**)      Sommigen zullen zeggen dat de IFR veel hoger is dan 0,15% in Nederland. Dat klopt niet of nauwelijks. Op een totaal van 7 à 8 miljoen mensen (schatting van Van Dissel) dat het virus heeft doorgemaakt en 18.000 doden is de IFR circa 0,25%. Daarbij zijn ‘slechts’enkele honderden in totaal aan het virus alleen overleden. Velen zijn overleden aan andere oorzaken terwijl zij 'toevallig' ook positief zijn getest. Deze info is gewoon bij het RIVM te vinden.

***)      Vanaf juli 2021 namen de positieve testen in Florida overigens wél toe. En daarna ook de ziekenhuisopnamen en de overlijdens. Velen leggen de link met de airconditioning die veel gebruikt wordt in de zomer als mensen binnen zitten.  Mijn punt is echter dat de lockdowns in de Verenigde Staten geen problemen hebben opgelost in de staten waar deze stringent is toegepast en dat de 'open staten' het eerder beter dan slechter hebben gedaan dan de 'gesloten staten'. De cijfers in Florida nemen vanaf september overigens weer sterk af. 

Deel deze pagina

Nieuwste artikelen

Waarom de stenen winkel blijft

Bron: Textilia Sinds de komst van het internet – en met…

12 juli 2024 lees verder

Ravissante retail in betoverend Porto met SSM Retail Platform

Bron: SCN Today Bezoek Porto. Prachtige stad…

10 juni 2024 lees verder

Winkels worden juist groter, het ongelijk van PWC

Bron: PropertyNL Met Robert Paling van PropertyNL sprak…

24 mei 2024 lees verder

In het nieuws